About Us

Хамтран Ажиллах

LucasOil брэндийн гэрээт борлуулагч болох:

1.Бүтээгдэхүүний танилцуулга хийх: Бидний зүгээс өөрсдийн нийлүүлдэг бүх бүтээгдэхүүний талаар дэлгэрэнгүй мэдээлэл өгнө.

2.Дэлгүүр / Сервисийн нөхцөлтэй танилцах

3.Үнийн санал өгөх: LucasOil брэнд нэг үнийн бодлогыг баримталдаг бөгөөд бид нийлүүлэх үнэ болон худалдах үнийн саналыг албан ёсоор өгнө

4.Шаардлагатай бичиг баримт бүрдүүлэх

5.Гэрээ байгуулах

6.Сурталчилгааны материалаар хангах | Шаардлагатай эд зүйлсийг хүлээлгэн өгөх

7.Анхны захиалга хийх

8.Хүргэлт хийх

9.Төлбөр төлөх

Дэлгэрэнгүй мэдээллийг Имэйл: sales@lucasoil.mn, Утас: 976-9008-7574 хаягаас авна уу!

Тантай хамтран ажиллахдаа бид үргэлж таатай байх болно.